Obchodní proces

Proces, který podnik vlastní a provádí. Obchodní proces přispívá k dodání produktu nebo služby obchodnímu zákazníkovi. Například prodejce může mít nákupní proces, který pomáhá poskytovat služby svým obchodním zákazníkům. Mnoho podnikových procesů závisí na IT službách.


Business process

A process that is owned and carried out by the business. A business process contributes to the delivery of a product or service to a business customer. For example, a retailer may have a purchasing process that helps to deliver services to its business customers. Many business processes rely on IT services.

Použito v metodice