Obchodní zákazník

Příjemce produktu nebo služby od firmy. Například, pokud podnik je výrobcem automobilů, pak je obchodním zákazníkem někdo, kdo si koupí auto.


Business customer

A recipient of a product or a service from the business. For example, if the business is a car manufacturer, then the business customer is someone who buys a car.

Použito v metodice