Obnovit

Opatření k vrácení IT služeb uživatelům po opravě a obnově z incidentu. To je hlavní cíl správy incidentů.


Restore

Taking action to return an IT service to the users after repair and recovery from an incident. This is the primary objective of incident management.

Použito v metodice