Odhad

Využití zkušeností k poskytnutí přibližné hodnoty pro metriku nebo cenu. Odhad se také používá v řízení kapacity a dostupnosti jako nejlevnější a nejméně přesná metoda modelování.


Estimation

The use of experience to provide an approximate value for a metric or cost. Estimation is also used in capacity and availability management as the cheapest and least accurate modelling method.

Použito v metodice