Odhad rizika

Počáteční kroky řízení rizik: analýza hodnoty aktiv podniku, identifikace ohrožení těchto aktiv a vyhodnocení toho, jak jsou jednotlivé aktiva zranitelné vůči těmto hrozbám. Hodnocení rizik může být kvantitativní (na základě číselných údajů) nebo kvalitativní.


Risk assessment

The initial steps of risk management: analysing the value of assets to the business, identifying threats to those assets, and evaluating how vulnerable each asset is to those threats. Risk assessment can be quantitative (based on numerical data) or qualitative.

Použito v metodice