Odpovědnost

Měření doby potřebné k odpovědi na něco. Může to být doba odezvy transakce nebo rychlost, s jakou poskytovatel IT služeb reaguje na událost nebo žádost o změnu atd.


Responsiveness

A measurement of the time taken to respond to something. This could be response time of a transaction, or the speed with which an IT service provider responds to an incident or request for change etc.

Použito v metodice