Odpovídající danému účelu

Schopnost splnit dohodnutou úroveň užitku. Fit for purpose se také neformálně používá k popisu procesu, položky konfigurace, služby IT atd., Které jsou schopné splnit své cíle nebo úrovně služeb. Být vhodný pro daný účel vyžaduje vhodný návrh, implementaci, řízení a údržbu.


Fit for purpose

The ability to meet an agreed level of utility. Fit for purpose is also used informally to describe a process, configuration item, IT service etc. that is capable of meeting its objectives or service levels. Being fit for purpose requires suitable design, implementation, control and maintenance.

Použito v metodice