Ohrožení

Hrozbou je všechno, co by mohlo zneužít zranitelnost. Jakákoli potenciální příčina incidentu může být považována za hrozbu.


Threat

A threat is anything that might exploit a vulnerability. Any potential cause of an incident can be considered a threat.

Použito v metodice