Okno releasu

Změna okna je termín používaný ve světě IT, který označuje plánovaný čas, kdy může být poskytovatel služeb nebo prodejce "dolů", aby mohli zahájit inovace, změny a testování. Klient může očekávat, změnu okna v průbehu.


Release window

A change window is a term used in the IT world that denotes a scheduled time that a service provider or vendor is allowed to be "down" so they can institute upgrades, changes, and testing. The client can expect to be down during a change window.

Použito v metodice