OLA

Dohoda o úrovni provozních služeb

Dohoda na úrovni operativní (OLA) definuje vzájemně závislé vztahy na podporu dohody o úrovni služeb (SLA). Dohoda popisuje odpovědnost každé interní podpůrné skupiny vůči ostatním podpůrným skupinám, včetně procesu a časového rámce pro poskytování jejich služeb.


OLA

Operational level agreement

An operational-level agreement (OLA) defines the interdependent relationships in support of a service-level agreement (SLA). The agreement describes the responsibilities of each internal support group toward other support groups, including the process and timeframe for delivery of their services.

Použito v metodice