Onshore outsourcing

Onshore outsourcing je obchodní model, který využívá externí, ale místní společnost pro jeden nebo více interních obchodních procesů a služeb. Onshore outsourcing umožňuje organizaci používat místní společnost pro IT a IT produkty, služby, operace a podporu. To pomáhá firmám snížit interní IT infrastrukturu a pracovníky podpory při splnění případných právních nebo provozních požadavků.


Onshore outsourcing

Onshore outsourcing is a business model that uses an external but local company for one or more internal business processes and services. Onshore outsourcing enables an organization to use a local company for IT and IT enabled products, services, operations and support. This helps companies to reduce internal IT infrastructure and support staff while meeting any legal or operational requirements that may apply.

Použito v metodice