Operační centrum

Fyzické umístění, kde jsou monitorovány a spravovány služby IT a IT infrastruktura.


Operations bridge

A physical location where IT services and IT infrastructure are monitored and managed.

Použito v metodice