OPEX

Operational expenditure

Provozní (provozní) náklady jsou náklady, které souvisejí s provozem podniku nebo s provozem zařízení, komponenty. Jedná se o náklady na zdroje, které organizace používala pouze k udržení své existence.

Použito v metodice