Optimalizace

Revize, plánování a požadování změn, vedené snahou o maximalizaci hospodárnosti a efektivity procesu, konfigurační položky, aplikace atd.


Optimize

Review, plan and request changes, in order to obtain the maximum efficiency and effectiveness from a process, configuration item, application etc.

Použito v metodice