Organizační

Společnost, právnická osoba nebo jiná instituce. Termín je někdy používán odkazovat se na jakoukoli entitu, která má lidi, zdroje a rozpočty - například projekt nebo obchodní jednotku.


Organizational

A company, legal entity or other institution. The term is sometimes used to refer to any entity that has people, resources and budgets – for example, a project or business unit.

Použito v metodice