Outsourcing

Využívání externích dodavatelů služeb ke správě služeb IT.


Outsourcing

Using an external service provider to manage IT services.

Použito v metodice