Overhead

Nepřímé náklady jsou náklady, které nejsou přímo zodpovědné za nákladový objekt (např. Konkrétní projekt, zařízení, funkci nebo produkt). Nepřímé náklady mohou být buď fixní nebo variabilní. Ale některé režijní náklady mohou být přímo přiřazeny projektu a jsou to přímé náklady. Existují dva typy nepřímých nákladů.

Použito v metodice