Pareto princip

Technika používaná k upřednostnění činností. Princip Pareto říká, že 80% hodnoty jakékoli aktivity je vytvořeno s 20% úsilí. Analýza Pareto se také používá při řešení problémů s cílem upřednostnit možné příčiny problému vyšetřování.


Pareto principle

A technique used to prioritize activities. The Pareto principle says that 80% of the value of any activity is created with 20% of the effort. Pareto analysis is also used in problem management to prioritize possible problem causes for investigation.

Použito v metodice