Partnerství

Vztah mezi dvěma organizacemi, který zahrnuje úzkou spolupráci na společných cílech nebo vzájemném prospěchu. Poskytovatel služeb IT by měl mít partnerství s obchodem a třetími stranami, které jsou rozhodující pro poskytování služeb IT.

Použito v metodice