Partnerství

Vztah mezi dvěma organizacemi, který zahrnuje úzkou spolupráci na společných cílech nebo vzájemném prospěchu. Poskytovatel služeb IT by měl mít partnerství s obchodem a třetími stranami, které jsou rozhodující pro poskytování služeb IT.


Partnership

A relationship between two organizations that involves working closely together for common goals or mutual benefit. The IT service provider should have a partnership with the business and with third parties who are critical to the delivery of IT services.

Použito v metodice