Pasivní sledování

Sledování položky konfigurace, služby IT nebo procesu, který závisí na upozornění nebo oznámení, aby zjistil aktuální stav.


Passive monitoring

Monitoring of a configuration item, an IT service or a process that relies on an alert or notification to discover the current status.

Použito v metodice