PDCA

Plan-Do-Check-Act

PDCA (plan-do-check-act, někdy viděný jako plán-do-check-adjust) je opakující se čtyřstupňový model pro neustálé zlepšování v řízení obchodních procesů.

Použito v metodice