PFS

Podmínky úspěchu

Aktivita, která musí být dokončena nebo podmínka, která musí být splněna, umožňuje úspěšnou realizaci plánu nebo procesu. Jedná se často o výstup z jednoho procesu, který je požadovaným vstupem do jiného procesu.


PFS

Prerequisite for success

An activity that needs to be completed, or a condition that needs to be met, to enable successful implementation of a plan or process. It is often an output from one process that is a required input to another process.

Použito v metodice