PFS

Prerequisite for success

Aktivita, která musí být dokončena nebo podmínka, která musí být splněna, umožňuje úspěšnou realizaci plánu nebo procesu. Jedná se často o výstup z jednoho procesu, který je požadovaným vstupem do jiného procesu.

Použito v metodice