Pilotní implementace

Omezené nasazení služby IT, uvolnění nebo proces do živého prostředí. Pilot je používán ke snížení rizika a získání zpětné vazby od uživatelů a jejich přijetí. 


Pilot

A limited deployment of an IT service, a release or a process to the live environment. A pilot is used to reduce risk and to gain user feedback and acceptance.

Použito v metodice