PIR

Post-implementation review

Přehled, který se uskuteční po provedení změny nebo realizace projektu. Určuje, zda byla změna nebo projekt úspěšná, a identifikuje příležitosti ke zlepšení.

Použito v metodice