PIR

Revize po implementaci

Přehled, který se uskuteční po provedení změny nebo realizace projektu. Určuje, zda byla změna nebo projekt úspěšná, a identifikuje příležitosti ke zlepšení.


PIR

Post-implementation review

A review that takes place after a change or a project has been implemented. It determines if the change or project was successful, and identifies opportunities for improvement.

Použito v metodice