Plán dostupnosti

Plán, který zajistí, že existující a budoucí požadavky na dostupnost služeb IT mohou být poskytovány nákladově efektivně.


Availability plan

A plan to ensure that existing and future availability requirements for IT services can be provided cost- effectively.

Použito v metodice