Plán kapacit

Plán používaný ke správě zdrojů potřebných k poskytování služeb IT. Plán obsahuje podrobnosti o současném a historickém využití služeb a komponent IT a o všech problémech, které je třeba řešit (včetně souvisejících činností pro zlepšení).

Plán také obsahuje scénáře pro různé předpovědi poptávky po podnikání a vyčíslené možnosti pro dosažení dohodnutých cílů na úrovni služeb.


Capacity plan

A plan used to manage the resources required to deliver IT services. The plan contains details of current and historic usage of IT services and components, and any issues that need to be addressed (including related improvement activities).

The plan also contains scenarios for different predictions of business demand and costed options to deliver the agreed service level targets.

Použito v metodice