Plán kontinuity služeb IT

Plán definuje kroky potřebné k obnovení jedné nebo více služeb IT. Plán také určuje spouštěče pro vyvolání, osoby, které se mají zapojit, komunikace atd. Plán kontinuity služeb IT by měl být součástí plánu kontinuity provozu.


IT service continuity plan

A plan defining the steps required to recover one or more IT services. The plan also identifies the triggers for invocation, people to be involved, communications etc. The IT service continuity plan should be part of a business continuity plan.

Použito v metodice