Plán změn

Doklad, ve kterém jsou uvedeny všechny schválené změny a jejich plánované termíny provedení, stejně jako předpokládané data dlouhodobějších změn. Plán změny je někdy nazýván plánem změn vpřed, přestože obsahuje také informace o změnách, které již byly provedeny.


Change schedule

A document that lists all authorized changes and their planned implementation dates, as well as the estimated dates of longer-term changes. A change schedule is sometimes called a forward schedule of change, even though it also contains information about changes that have already been implemented.

Použito v metodice