Plánovaná odstávka

Dohodnutý čas, kdy nebude služba IT k dispozici. Plánované prostoje se často používají pro údržbu, upgrady a testování.


Planned downtime

Agreed time when an IT service will not be available. Planned downtime is often used for maintenance, upgrades and testing.

Použito v metodice