Plánování

Činnost odpovědná za vytvoření jednoho nebo více plánů - například plánování kapacit.


Planning

An activity responsible for creating one or more plans – for example, capacity planning.

Použito v metodice