Plánování a podpora přechodu

Proces odpovědný za plánování všech procesů přechodu na služby a koordinaci zdrojů, které vyžadují.


Transition planning and support

The process responsible for planning all service transition processes and coordinating the resources that they require.

Použito v metodice