Plánování kapacity

Činnost v rámci řízení kapacity odpovědná za vytvoření kapacitního plánu.


Capacity planning

The activity within capacity management responsible for creating a capacity plan.

Použito v metodice