PMI

Project Management Institute

Členská asociace, která podporuje profesi pro řízení projektů prostřednictvím globálně uznávaných standardů a certifikací, spolupracujících komunit, rozsáhlého výzkumného programu a možností profesionálního rozvoje.

PMI je nezisková členská organizace se zastoupením v mnoha zemích po celém světě. PMI udržuje a publikuje Vědecké centrum řízení znalostí (PMBOK).


PMI

Project Management Institute

A membership association that advances the project management profession through globally recognized standards and certifications, collaborative communities, an extensive research programme, and professional development opportunities.

PMI is a not-for-profit membership organization with representation in many countries around the world. PMI maintains and publishes the Project Management Body of Knowledge (PMBOK).

Použito v metodice