Podmiňující služba

Služba, která je potřebná k poskytování základní služby. Povolení služeb může, ale nemusí být pro zákazníka viditelné, ale nejsou samy nabízeny zákazníkům.


Enabling service

A service that is needed in order to deliver a core service. Enabling services may or may not be visible to the customer, but they are not offered to customers in their own right.

Použito v metodice