Podniková správa financí

Funkce a procesy, které jsou odpovědné za řízení rozpočtování, účtování a zpoplatnění celkové organizace. Finanční řízení podniku je někdy označováno jako finanční korporátní oddělení.


Enterprise financial management

The function and processes responsible for managing the overall organization’s budgeting, accounting and charging requirements. Enterprise financial management is sometimes referred to as the ‘corporate’ financial department.

Použito v metodice