Podpora hodin

Časy nebo hodiny, kdy je podpora k dispozici uživatelům. Obvykle se jedná o hodiny, kdy je služba k dispozici. Doby podpory by měly být definovány v dohodě o úrovni služeb a mohou se lišit od provozních hodin.


Support hours

The times or hours when support is available to the users. Typically these are the hours when the service desk is available. Support hours should be defined in a service level agreement, and may be different from service hours.

Použito v metodice