Podpora první linie

První úroveň v hierarchii podpůrných skupin zapojených do řešení incidentů. Každá úroveň obsahuje více odborných dovedností nebo má více času nebo jiných zdrojů.


First-line support

The first level in a hierarchy of support groups involved in the resolution of incidents. Each level contains more specialist skills, or has more time or other resources.

Použito v metodice