Podporující skupina

Skupina lidí s technickými dovednostmi. Skupiny podpory poskytují technickou podporu potřebnou pro všechny procesy správy IT služeb.


Support group

A group of people with technical skills. Support groups provide the technical support needed by all of the IT service management processes.

Použito v metodice