Pohotovost

Používá se k odkazování na zdroje, které nejsou nutné k poskytování živých služeb IT, ale jsou k dispozici pro podporu plánů kontinuity služeb IT.

Použito v metodice