Pohotovost

Používá se k odkazování na zdroje, které nejsou nutné k poskytování živých služeb IT, ale jsou k dispozici pro podporu plánů kontinuity služeb IT.


Standby

Used to refer to resources that are not required to deliver the live IT services, but are available to support IT service continuity plans.

Použito v metodice