Politika

Formálně zdokumentované očekávání a záměry vedení. Politiky se používají k přímému rozhodování a k zajištění konzistentního a vhodného rozvoje a implementace procesů, standardů, rolí, činností, IT infrastruktury apod.

Použito v metodice