Politika

Formálně zdokumentované očekávání a záměry vedení. Politiky se používají k přímému rozhodování a k zajištění konzistentního a vhodného rozvoje a implementace procesů, standardů, rolí, činností, IT infrastruktury apod.


Policy

Formally documented management expectations and intentions. Policies are used to direct decisions, and to ensure consistent and appropriate development and implementation of processes, standards, roles, activities, IT infrastructure etc.

Použito v metodice