Politika informační bezpečnosti

Politika, která řídí přístup organizace k řízení informační bezpečnosti.


Information security policy

The policy that governs the organization’s approach to information security management.

Použito v metodice