Politika zpoplatnění

Politika určující cíl procesu nabíjení a způsob, jakým budou poplatky vypočítány.


Charging policy

A policy specifying the objective of the charging process and the way in which charges will be calculated.

Použito v metodice