Popis práce

Dokument, který definuje role, odpovědnosti, dovednosti a znalosti požadované konkrétní osobou. Jeden popis úlohy může zahrnovat několik rolí - například role správce konfigurace a správce změn může provádět jedna osoba.


Job description

A document that defines the roles, responsibilities, skills and knowledge required by a particular person. One job description can include multiple roles – for example, the roles of configuration manager and change manager may be carried out by one person.

Použito v metodice