Porovnávání výkonnosti s referenčním stavem

Proces, který je zodpovědný za porovnávání benchmarku se souvisejícími datovými sadami, jako je novější snímek, průmyslová data nebo osvědčené postupy. Termín je také používán znamenat vytvoření řady měřítek v průběhu času, a porovnání výsledků k měření pokroku nebo zlepšení. Tento proces není podrobně popsán v rámci základních publikací ITIL.


Benchmarking

The process responsible for comparing a benchmark with related data sets such as a more recent snapshot, industry data or best practice. The term is also used to mean creating a series of benchmarks over time, and comparing the results to measure progress or improvement. This process is not described in detail within the core ITIL publications.

Použito v metodice