Portfolio aplikací

Databáze nebo strukturovaný dokument používaný ke správě aplikací v průběhu jejich životního cyklu. Portfolio aplikací obsahuje klíčové atributy všech aplikací. Portfolio aplikací je někdy implementováno jako součást portfolia služeb nebo jako součást systému pro správu konfigurace.


Application portfolio

A database or structured document used to manage applications throughout their lifecycle. The application portfolio contains key attributes of all applications. The application portfolio is sometimes implemented as part of the service portfolio, or as part of the configuration management system.

Použito v metodice