Portfolio projektů

Databáze nebo strukturovaný dokument používaný k řízení projektů po celou dobu jejich životního cyklu. Portfolio projektů se používá k koordinaci projektů a k zajištění toho, aby jejich cíle splnily ekonomicky a včas.

Ve větších organizacích je portfolio projektů obvykle definováno a udržováno kanceláří pro řízení projektů. Portfolio projektů je důležité pro správu portfolia služeb, protože nové služby a významné změny jsou obvykle řízeny jako projekty.

Použito v metodice