Portfolio služeb

Kompletní soubor služeb, které spravuje poskytovatel služeb. Portfolio služeb slouží ke správě celého životního cyklu všech služeb a zahrnuje tři kategorie: servisní potrubí (navrhované nebo ve vývoji), katalog služeb (živé nebo dostupné pro nasazení) a důchodové služby.


Service portfolio

The complete set of services that is managed by a service provider. The service portfolio is used to manage the entire lifecycle of all services, and includes three categories: service pipeline (proposed or in development), service catalogue (live or available for deployment), and retired services. See also customer agreement portfolio; service portfolio management.

Použito v metodice