Portfolio zákazníků

Databáze nebo strukturovaný dokument sloužící k zaznamenávání všech zákazníků poskytovatele IT služeb. Portfolio zákazníků představuje pohled manažera obchodních vztahů na zákazníky, kteří dostávají služby od poskytovatele IT služeb.


Customer portfolio

A database or structured document used to record all customers of the IT service provider. The customer portfolio is the business relationship manager’s view of the customers who receive services from the IT service provider.

Použito v metodice