Poskytovatel služeb

Organizace poskytující služby jednomu nebo více interním zákazníkům nebo externím zákazníkům. Poskytovatel služeb je často používán jako zkratka pro poskytovatele IT služeb.


Service provider

An organization supplying services to one or more internal customers or external customers. Service provider is often used as an abbreviation for IT service provider.

Použito v metodice