Poskytovatel služeb typu I

Interní poskytovatel služeb, který je součástí podnikové jednotky. V rámci organizace může existovat několik poskytovatelů služeb typu I.


Type I service provider

An internal service provider that is embedded within a business unit. There may be several Type I service providers within an organization.

Použito v metodice